MITMESUGUST – Aprill 2006

Meditsiinidoktor Tiia Tamme

Autorid: Edvitar Leibur

Artikli PDF

Sissejuhatus

23. novembril 2005 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktori väitekirja “Odontogeensed kasvajad Eestis: epidemioloogia, patogenees ja kliinilised iseärasused” (“Epidemiology of odontogenic tumours in Estonia: pathogenesis and clinical behaviuor of ameloblastoma”) Tiia Tamme. Tööd juhendas emeriitprofessor Edvitar Leibur stoma to loogia kliinikust. Väitekirja oponeeris emeriitprofessor Risto Kotilainen Kuopio Ülikoolist. Oponent märkis tunnustavalt töö head metoodilist taset ning uurimistulemuste tähtsust Eestis. Nõukogu otsusega tunnistati Tiia Tamme meditsiinidoktori kraadi vääriliseks.