MITMESUGUST – Aprill 2008

Meditsiinidoktor Tiina Stelmach

Autorid: Tiina Talvik

Artikli PDF

Sissejuhatus

3. märtsil 2006 kaitses TÜ arstiteaduskonna nõukogu ees meditsiinidoktori väitekirja Tiina Stelmach. Väitekirja teema oli „Epidemiology of cerebral palsy and unfavourable neurodevelopmental outcome based on child population of Tartu city and county, in Estonia: prevalence, clinical features and risk factors“ („Laste tserebraalparalüüsi ja ebasoodsa arengutulemuse epidemioloogia Eestis Tartu linna ja maakonna näitel: levimus, kliinilised vormid ja riskitegurid“). Töö juhendaja oli prof Tiina Talvik, oponent prof Matti Iivanainen Helsingi Ülikoolist.

Eesti Arst 2008; 87(4):317