MITMESUGUST – Juuli 2003

MEDITSIINIUUDISED

Artikli PDF

Sissejuhatus

Amitriptülliini efektiivsus kroonilise valu ja fibromüalgia ravis on varem teaduslikult tõestatud. Rühm Türgi uurijaid Dicle ja Abant Izzet Baysali Ülikooli arstiteaduskonnast jagas 75 fibromüalgiasündroomiga patsienti juhuvaliku põhimõttel kolme rühma. 25 haigest koosneval rühmal rakendati aktiivset ravi madalenergeetilise galliumarseenlaseriga, rakendades laserkiire toimet 3 minuti vältel igale “valupunktile” kahe nädala vältel.