MITMESUGUST – Oktoober 2007

Meditsiiniuudised

Artikli PDF

Sissejuhatus

Harvardi Ülikooli teadlased töötasid andmebaasides EMBASE ja Medline läbi 2006. a märtsis avaldatud artiklid, kus oli uuritud mõõduka füüsilise koormuse mõju diabeeti haigestumise riskile ülekaalulistel isikutel. Sel teemal oli avaldatud 10 prospektiivset kohortuuringut, milles osales kokku 301 221 uuritavat, neist 9300-l oli diagnoositud 2. tüüpi diabeet.

Eesti Arst 2007; 86 (10): 750-754