ÜLEVAADE – September

Meelelahutus, mis võib kurdistada

Autorid: Tereping

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tavaliselt peetakse kuulmise halvenemise põhjuseks vananemist, kõrvahaigusi ja -traumasid ning tööstuslikku müra. Viimasel ajal on sellesse nimistusse lisandunud vaba aja veetmisega seotud tegevused, nt kontsertide külastamine, muusika kuulamine koduste helitehniliste vahenditega, eriti aga kõrvaklappidega muusika kuulamine. Nende tegevuste eesmärk on küll pakkuda meelelahutust, kuid liiga suure valjuse tõttu on seda hakatud seostama kuulmise halvenemise ja tinnituse esinemisega üha nooremas eas (nt kontserdiväljakutel võib heliintensiivsuse tase ulatuda 95–115 detsibellini). Seda seost kinnitavad ka mitmed uurimistulemused. Risk on iseäranis suur noortel, kes kasutavad muusika kuulamiseks ohtralt kõrvaklappe, mille puhul on müra ümbritsevate inimeste ja lähedaste jaoks n-ö nähtamatu iseloomuga. Artiklis on antud ülevaade sellealastest uuringutest ning käsitletud kaasaegsete helisalvestiste eripärast tulenevat kuulmislanguse riski suurenemist. Kahjuks puuduvad Eesti kohta sellekohased uuringud ja statistiliselt usaldusväärne ülevaade kuulmiskao ulatuse kohta Eesti inimeste seas.

Eesti Arst 2018; 97(8):424–428