ÜLEVAADE – Märts 2003

Meeste viljakust mõjutavad haigused

Autorid: Ants Peetsalu, Margus Punab, Paul Korrovits

Artikli PDF

Sissejuhatus

Meeste viljakust mõjutavad väga erinevad haigused. Töö eesmärk oli välja selgitada suguelundeid mõjustavate haiguste levimus mehe viljakuse aspektist eri prognostilise väärtusega spermatosoidide hulgaga lastetute Eesti meeste seas. Levinumateks viljatuse riskiteguriteks osutusid varikotseele, sugutraktipõletikud (k.a leukotsütospermia) ja krüptorhism. Enamik meeste viljatuse tähtsamatest riskiteguritest on ärahoitavad või ravitavad.

Eesti Arst 2003; 82 (3): 181–187