UURIMUS – Oktoober 2010

Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus’e osakaal, esmasavaldumus ja antibiootikumiresistentsus Eestis

Autorid: Krista Lõivukene, Vivika Adamson, Piret Mitt, Siiri Kõljalg, Epp Sepp, Marina Ivanova, Marika Jürna-Ellam, Kaisa Kirs, Allan Nurk, Aino Rõõm, Kai Truusalu, Paul Naaber

Artikli PDF

Sissejuhatus

Töö eesmärgiks oli analüüsida metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus’e (MRSA) osakaalu, esinemissagedust ja antibiootikumitundlikkust Eesti haiglates. Tagasiulatuvad laboriandmed koguti 5 suuremast haiglast ajavahemikul 2006 kuni 2008. Uuringuperioodil diagnoositi 418 MRSA-juhtu: 4,6% S. aurus’e infektsioonidest. 10 000 voodipäeva kohta oli MRSA esinemissagedus 1,84. MRSA esinemissagedus olid aastati stabiilne, kuid eri haiglate andmed varieerusid oluliselt. MRSA tüvede resistentsus (resistentsete ja mõõdukalt tundlike tüvede protsent) oli järgmine: gentamütsiin 78%, klindamütsiin 62,5%, doksütsükliin 23%, erütromütsiin 72%, tsiprofloksatsiin 89%, trimetoprimsulfametoksasool 25,5% ja fusidiinhape 40,5%. Kõik tüved olid vankomütsiinitundlikud. Verest ja liikvorist isoleeritud invasiivsete MRSA tüvede protsent kajastas hästi MRSA üldist sagedust. MRSA tüvede ravimiresistentsus aastate kaupa oli suur ja suhteliselt stabiilne, kuid varieerus haiglati.

Eesti Arst 2010; 89(10):630−636