ÜLEVAADE – November 2007

Mida teeb riik vähktõve ennetamiseks? Riiklik vähistrateegia aastateks 2007–2015

Autorid: Aljona Kurbatova

Artikli PDF

Sissejuhatus

Riikliku vähistrateegia aastateks 2007–2015 kinnitas sotsiaalminister oma 10.05.2007. a käskkirjaga ning selle rakendamine algas 2007. a teisel poolaastal. Strateegia käsitleb kompleksselt kõiki vähihaigestumise küsimusi: ennetamist, varajast avastamist, sh sõeluuringuid, diagnoosimist ja ravi, samuti taastus- ja palliatiivse ning toetusravi probleeme. Strateegia eesmärgiks on vähendada haigestumist eelkõige ennetatavatesse pahaloomulistesse kasvajatesse, pikendada haigete elulemust ja parandada elukvaliteeti ning vähendada suremust.

Eesti Arst 2007; 86 (11): 787–790