MITMESUGUST – September 2004

Millest sõltub Eesti meditsiini jätkusuutlikkus?

Autorid: Toomas Asser

Artikli PDF

Sissejuhatus

Maailmas praktiseerib ca 6 miljonit arsti ning vastava hariduse saab omandada ligi 1800 ülikoolis. Kuigi esmapilgul tundub pakutav haridus erinevates ülikoolides olevat sarnane, on õpetuse sisus olulisi erinevusi. Õppekavadega püütakse tagada samadel alustel professionaalsed teadmised ja väärtused, arstlik suhtumine ja eetika, meditsiini teaduslik tagapõhi, kliinilised ning suhtlemisoskused, ülevaade rahvatervisest ja tervishoiukorraldusest, kliiniline mõtlemine ja teadustöö oskus.

Eesti Arst 2004; 83 (9): 585–587