MITMESUGUST – Märts 2008

Mis saab psüühilise erivajadusega isikust pärast aktiivravi lõppu?

Autorid: Liisi Uder

Artikli PDF

Sissejuhatus

Riigikontroll hindas oma auditis psüühiliste erivajadustega isikute hoolekande korraldust. Pidasime hoolekannet heaks, kui kõikidel psüühiliste erivajadustega inimestel on vajaduse korral võimalik saada neile vajalikke hoolekandeteenuseid mõistliku aja jooksul ning nende õigusi selle protsessi käigus ei rikuta. Ülevaade hoolekandeteenustest ning saajate arvust on toodud tabelis 1.

Eesti Arst 2008; 87(3):223−224