MITMESUGUST – Aprill 2018

Multidistsiplinaarne geriaatriline hindamine – võimalus eaka inimese probleemide ja vajaduste objektiivseks hindamiseks ning ressursside otstarbekaks kasutamiseks

Autorid: Kolk

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2018; 97(4):225–227