UURIMUS – Jaanuar 2006

Müomeetriameetodil määratud skeletilihaste biomehaaniliste parameetrite seos arteriaalse hüpertooniaga

Autorid: Arvi Vain, Hubert Kahn, Thea Toomla

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uurimuse eesmärgiks oli selgitada originaalse mitteinvasiivse müomeetri (autor bioloogiadoktor Arvid Vain) võimalusi objektiveerida kutsetööst põhjustatud lihaste füüsilist ülekoormust ning sel viisil täiustada lihaspingete, müofastsiaalsete valude ja teiste, peamiselt subjektiivsetel valuaistingutel põhinevate lihaspatoloogiate diagnoosimist. Selle töö suuremahulise materjali läbi töötamisel selgus, et lisaks üldtuntud positiivsele korrelatsioonile vanuse, kehamassi indeksi ja arteriaalse hüpertoonia vahel on täheldatav teatud seos ka müomeetri abil määratud skeletilihaste parameetrite ja arteriaalse hüpertoonia vahel.

Eesti Arst 2006; 85 (1): 14–19