ÜLEVAADE – August

Mürgistus paratsetamooliga. Uurimisest ja ravitaktika valikust erakorralise meditsiini arstile

Autorid: Lepik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Paratsetamool on kogu maailmas laialdaselt kasutusel olev efektiivne analgeetikum ning antipüreetikum, kuid ka kõige sagedasem ravimimürgistuse ja lääneriikides ägeda maksapuudulikkuse põhjustaja. Varakult ägeda paratsetamoolimürgistusega abi saama pöördujate käsitlus on erinevates ravijuhendites sarnane. Seevastu hilinemisega pöördunute või korduvalt supraterapeutilises annuses paratsetamooli tarvitanute ravi tõenduspõhisus on vähene ning juhendites esineb lahknevusi. Antidootravi N-atsetüültsüsteiiniga (NAC) on paratsetamoolimürgistuse korral nurgakivi, kuid kellele ja millises annuses ravi määrata, vajab täpsemaid riski hindamise markereid ning mudeleid. Uued NACi manustamise protokollid on näidanud senise standardprotokolliga võrreldes samasugust efektiivsust olulise maksakahjustuse ärahoidmisel.