PÄEVAKORRAL – Märts 2008

Muudatused haiglaliikide nõuetes

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sotsiaalministeerium on ette valmistanud sotsiaalministri 19.08.2004. a määruse nr 103 „Haigla liikide nõuded“ muudatused, mis jõustuvad 1. aprillist 2008. Selle kohaselt peab üldhaiglas ööpäevases valves olema kaks arsti, kellest vähemalt üks on erakorralise meditsiini arst või anestesioloog või intensiivravi täiendusõppe läbinud arst. Erialadel, kus eriarst ei tööta ööpäev läbi haiglas, peab olema tagatud vajaduse korral teenuse kättesaadavus. Samuti säilitab määruse muudatus selle, et üldhaiglas võib osutada kõiki anestesioloogia tervishoiuteenuseid ning I–III astme intensiivravi. Määrus täpsustab ka aparatuuri- ning personalinõudeid, mis on vajalikud kolmanda astme intensiivravi osutamiseks. Piirkondlikus haiglas, kus osutatakse ambulatoorset abi ainult lastele, peab määruse muudatuse kohaselt ööpäev läbi töötama vähemalt üks erakorralise meditsiini arst, lastekirurg, pediaater ja anestesioloog.

Eesti Arst 2008; 87(3):170−172