UURIMUS – November 2009

Naiste eelistused ja rahulolu pereplaneerimise nõustamisega Eestis

Autorid: Made Laanpere, Kaja Rahu, Kai Part, Kai Haldre, Helle Karro

Artikli PDF

Sissejuhatus

Seoses ümberkorraldustega tervishoiusüsteemis on pereplaneerimise nõustamisega Eestis hakanud lisaks naistearstidele tegelema ka teiste erialade arstid, õed ja ämmaemandad, lisandunud on uut tüüpi tervishoiuasutusi. Tundsime huvi, kuhu Eestis pöörduvad 25–44aastased naised rasestumisvastase nõuande/vahendi saamiseks, milliseid tervishoiuasutusi nad eelistavad ja mis mõjutab rahulolu teenusega. Uuringus kasutati 835 naise andmeid 2004.–2005. a tehtud postiküsitlusest „Eesti naiste tervis”. Enamik vastanuist oli nõustamise eri külgedega (sõbralikkus / asjatundlikkus / usaldusväärsus / visiidi kestus) rahul kõigis uuritud tervishoiuasutustes. Kõige enam sooviti pöörduda naistenõuandlasse, seejärel erakliinikusse ja vähem perearstikeskusesse. Teenusega rahulolu ol i mõnevõrra suurem erakliinikute ja perearstikeskuste patsientidel võrreldes naistenõuandla külastajatega. Statistiliselt oluline erinevus ilmnes visiidi kestuse ja personali usaldusväärsuse puhul. Abortide arvu jätkuva vähenemise tagamiseks ja eriarstiabi koormuse vähendamiseks peaks perearstikeskuste osatähtsus pereplaneerimise nõustamisel olema senisest märksa suurem.

Eesti Arst 2009; 88(11):715−723