MITMESUGUST – Detsember 2005

Narkootikumide tarvitamisest ja selle tagajärgedest Euroopa Liidus

Autorid: Priit Velmre

Artikli PDF

Sissejuhatus

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) asutati 1993. aastal Lissabonis ning selle ülesanne on varustada Euroopa Liitu ja selle liikmesriike usaldusväärse ja võrreldava teabega narkootikumide ja narkomaania kohta. Kuna liikmesriigid ei erine mitte ainult nende eesseisvate narkoprobleemide poolest, vaid erinev on ka neile reageerimine, on keskuse töö ülesanne Euroopa narkootikumiteabe võrdlemine erinevate Euroopa riikide vahel, et selle alusel aidata poliitika kujundajatel, teadlastel ja selle ala spetsialistidel probleemi olemust mõista ja olukorrale adekvaatselt reageerida.

Eesti Arst 2005; 84 (12): 879–881