ÜLEVAADE – Oktoober 2010

Natriureetiliste peptiidide rühm – koht organismi talitluses

Autorid: Ivar-Olavi Vaasa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kodade natriureetiline peptiid (ANP), aju natriureetiline peptiid (BNP) ja C-tüüpi natriureetiline peptiid (CNP) moodustavad struktuurselt seotud endokriinsete ja parakriinsete hormoonide perekonna, mille ülesandeks on reguleerida organismi kardiovaskulaarseid, neuroendokriinseid ja gastrointestinaalseid funktsioone. Nende peptiidide toime realiseerumiseks on olemas kolme tüüpi retseptorid (NPR-A, NPR-B ja NPR-C), mis aktiveerivad rakusisest guanülaaditsüklaasi ja cGMP süsteemi. NPR-C-d on põhiliselt kliirensretseptorid, kuid neil on ka võime aktiveerida rakusisest fosfolipaas C / inositootrifosfaadi (IP3) / Ca2+ signaali ülekande mehhanismi. BNP ja preproBNP N-terminaalse fragmendi (NT-proBNP) vereplasma sisaldused on suurenenud südame vasaku vatsakese süstoolse düsfunktsiooni puhul ning seda muutust kasutatakse laialdaselt südamehaiguste diagnostikas.

Eesti Arst 2010; 89(10):637−644