ÜLEVAADE – Oktoober 2005

Neeruasendusravi Eestis aastatel 1996–2004

Autorid: Aleksander Lõhmus, Asta Auerbach, Eino Sinimäe, Elviira Seppet, Kadri Lilienthal, Külli Kõlvald, Ljubov Piel, Madis Ilmoja, Mai Ots, Margit Muliin, Merike Luman, Siiri Mesikepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eestis jt maades on neeruasendusravi vajavate kroonilise neerupuudulikkusega haigete arv aasta- aastalt kasvanud. Peamiseks neerupuudulikkuse sagenemise põhjuseks paljudes maades on diabeetilise ja kõrgvererõhktõve tagajärjel tekkinud nefropaatia sagenemine. Probleemiks on ka neerupuudulikkuse esinemine eakatel patsientidel. Et aeglustada kroonilise neeruhaiguse progresseerumist ja edasi lükata neeruasendusravi alustamist, on oluline võimalikult varases staadiumis avastada krooniline neerupuudulikkus. Artiklis on analüüsitud neeruasendusravi vajavate haigete kliinilisi ja epidemioloogilisi andmeid Eestis aastatel 1996–2004 ning võrreldud neid teiste maade andmetega.

Eesti Arst 2005; 84 (10): 714–717