MITMESUGUST – Mai 2003

Neeruasendusravi epidemioloogia Eestis

Autorid: Aleksander Lõhmus, Asta Auerbach, Eino Sinimäe, Elviira Seppet, Kadri Lilienthal, Külli Kõlvald, Ljubov Piel, Madis Ilmoja, Mai Ots, Margit Muliin, Maris Mandel, Merike Luman, Siiri Mesikepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Neeruasendusravi (NAR) meetodid, nagu dialüüsravi ja transplantatsioon, on arenenud aastakümneid paralleelselt. Kuigi nii dialüüsi kui neeru transplanteerimise katseid tehti 20. sajandi algusaastatel, toimus esimene edukas neeru- siirdamine Brigham & Women’s haiglas USAs 1954. aastal. 50.–60. aastatel muutus neeruasendusravi, sh transplantatsioon, majanduslikult arenenud maades rutiinseks raviks (1, 2).