MITMESUGUST – September 2007

Neurotroofsed tegurid

Autorid: Indrek Koppel, Mari Sepp, Priit Pruunsild, Richard Tamme, Tõnis Timmusk

Artikli PDF

Sissejuhatus

Neurotroofsed tegurid on sekreteeritavad valgulised kasvutegurid, mis osalevad väga mitmetes närvisüsteemi arengu ja talitluse jaoks olulistes protsessides, sh neuronite arvu, närvijätkete väljakasvu ning harunemise, neuronitevaheliste sünaptiliste ühenduste tekke ja plastilisuse ning kognitiivsete protsesside regulatsioonis. Kahe peamise rühmana eristatakse närvide kasvuteguri (NGF, BDNF, NT-3, NT-4) ja gliia päritolu neurotroofsete tegurite perekonda (GDNF, neurturiin, artemiin, persefiin). Tulenevalt neurotroofsete tegurite võimest hoida elus spetsiifilisi neuronipopulatsioone ja mõjutada närvijätkete kasvu uuritakse intensiivselt nende valkude või nende toimet mimikeerivate madalmolekulaarsete ühendite kliinilisi kasutus -võimalusi närvisüsteemi haiguste, k.a neurodegeneratiivsete haiguste, meeleolu- ning ärevushäirete, neuropaatiate ja seljaaju traumade ravis.

Eesti Arst 2007; 86(9):614-621