Uudised – mai 2017

1000 eurone stipendium Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilasele

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) ja Gedeon Richter Eesti kuulutasid välja järjekorras neljanda 1000 eurose stipendiumi. Stipendium on ette nähtud Tartu Ülikoolis farmatseutilise tehnoloogia alal kaitstud parima uurimistöö teostanud üliõpilasele. Stipendium makstakse aasta lõpus välja professor Peep Veski nimelisest stipendiumifondist.

Karin Kogermann, Eesti Akadeemilise Farmaatsia seltsi esimees:  “Meie stipendium on loodud suurendamaks üliõpilaste motiveeritust tulla õppima farmaatsiat ning edendada just farmatseutilises tehnoloogias ja sellega seotud valdkondades tehtavate kvaliteetsete teadustööde tegemist. Stipendium on preemia üliõpilasele tema panuse eest ja võimaldab eelkõige toetada üliõpilase personaalset arengut. Eelmiste aastate kogemuse põhjal võib väita, et huvi üliõpilaste hulgas on suurenenud ning järjest enam valmib põnevaid ja aktuaalseid uurimistöid farmatseutilise tehnoloogia valdkonnas. Oleme väga tänulikud, et saame koos Gedeon Richteriga üliõpilasi motiveerida ja premeerida.

István Bán, Gedeon Richter Eesti filiaali juhataja: “Kuulutame Gedeon Richteri stipendiumi välja neljandat korda. Iga aastaga on taotlejate ring suurenenud. Komisjonile esitatud tööd on olnud professionaalsed ning farmatseutilise tehnoloogia tulevikulahenduste arendamisele suunatud. Arendame koos EAFSiga jõudsalt Eesti farmaatsiateadust, meie 2016. aasta stipendiaat Georg-Marten Lanno otsustas jätkata oma teadustööd doktorantuuris.”

Professor Peep Veski stipendiumifond  

Professor Peep Veski nimeline stipendiumifond loodi eesmärgiga välja anda farmaatsia või sellega lähedalt seotud erialade stipendiume, ühendades selleks juba olemasolevaid või veel loodavaid stipendiumifonde, mis edendavad farmaatsiaharidust, -teadust ja –praktikat. Stipendiumid on mõeldud nii üliõpilastele kui ka teadlastele ja õppejõududele. Fondiga võivad ühineda kõik teised farmaatsia või sellega lähedalt seotud erialade stipendiumifondid. Iga stipendiumi võimalike saajate ringi, taotlemise ja määramise põhimõtted ning muud olulised tingimused on kirjeldatud konkreetse stipendiumi statuudis.

Professor Peep Veski (10.01.1950 – 01.10.2014) oli Tartu ülikooli farmaatsia instituudi ravimite tehnoloogia õppejõud ja teadlane, aastast 1998 ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia korraline professor ja farmaatsia instituudi juhataja. Lisaks täitis ta aastatel 1998-2002 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õppeprodekaani kohustusi. Ta oli üks EAFS asutajatest ja selle kauaaegne esimees. Prof. Peep Veskil oli väljapaistev osa Eesti farmaatsia esindamisel väljaspool Eestit ning tema panus Eesti farmaatsiaõppe ja -teaduse arengule on olnud teedrajav.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilased, kes on teostanud oma uurimistöö farmatseutilise tehnoloogia valdkonnas või sellega lähedalt seotud valdkonnas ja kaitsnud uurimistöö positiivsele hindele. Stipendiumi saamisel on määrav uurimistöö valdkondlik sobivus, valitud uurimisteema olulisus farmatseutilises tehnoloogias, töö kvaliteet ja originaalsus ning üliõpilase panus töö valmimisel.

Stipendiumi taotlust menetleb neljaliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kaks EAFS esindajat, farmaatsia instituudi juhataja ja ravimitootja esindaja. 2014. aasta stipendiaat oli Maarja Vokk,  2015. aastal Annela Toom ja 2016. aastal Georg-Marten Lanno.

Lisainfo

Karin Kogermann, Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi esimees, tel. 737 5297, e-post: karin.kogermann@ut.ee

www.easp.ee