Uudised – september 2022

STIPENDIUMID MEDITSIINI TOETUSEKS

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2023. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta: http://www.erkf.ee/taotlejale

Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st nimelisest allfondist, millest kaks toetavad meditsiini.

 

Professor Uno Sibula fond

Algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks. Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendusõpet.

Jagamisele tuleb 2 000 eurot.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

 

Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Algatatud 2004. aastal Rootsis asuva Salme ja Aleksander Mathieseni Mälestusfondi poolt eesmärgiga toetada avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades. Stipendiaatide valikul eelistatakse head õppeedukust ja võetakse arvesse taotlejate majanduslikku olukorda.

Sel aastal toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.

Jagamisele tuleb 500 eurot.

Jagamise info, jagamisel osalevate allfondide nimekirja ning E-ANKEEDI leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee