Uudised – juuni 2015

Abielulahutuse järgselt vaid ühe vanema juures elavatel lastel on sagedamini psühhosomaatilisi häireid

laps-k

Arenenud maades sagenevad abielulahutused. Viimasel kümnendil on sagenenud praktika, et lahutuse järgselt elavad lapsed vaheldumisi osaajaga mõlema vanema juures. Erialakirjanduses on selle kohta kasutusel termin joint physival custody – JPC. JPC tähendab, et laps elab vähemalt kolmandiku ajast aastas ka teise vanema juures. Rootsis on JPC rakendatud kuni 50% abielulahutuse järgselt.

On kindlalt tõestatud, et vanemate lahutus tekitab lastel stressi ja sellega seotult esineb neil sagedamini psühhosomaatilisi häireid – peavalu, kõhuvalu, kontsentreerumise raskused, unehäired, söögiisu langus.

Rootsis läbiviidud uuringus uuriti psühhosomaatiliste häirete esinemissagedust 147 893 12–15 aastasel lapsel, mõlemad sugupooled olid võrdselt esindatud. Neist 69% elasid mõlema vanemaga peres, 14% elasid JPC režiimis ja 21% enamasti või ainult ühe vanema juures. Psühhosomaatilisi häired esines kõige vähem mõlema vanemaga peres elavatel lastel, kõige enam aga enamasti või täielikult ühe vanema juures elavatel lastel. Häireid esines tüdrukutel sagedamini kui poistel. Tüdrukud kurtsid sagedamini peavalu ja kurbustunnet, poisid – unehäireid ja kontsentreerumise raskust.

Uuring ei kinnitanud arvamust, et abielulahutuse järgselt vaheldumisi ühe või teise vanema juures elavatel teismelistel lastel on enam stressiga seonduvaid häireid kui neil, kes elavad ühe vanema juures.

 

Refereeritud

Bergström M, Fransson E, Modin B, Berlin M, Gustaffson PA, Hjern A. Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children. J Epidemiol Community Health 2014; doi: 10. 1136/jech-2014-205058.