Uudised – august 2021

AKE inhibiitorid pärsivad rakulist immuunsust, ARB-id mitte

Angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (AKEI) ja angiotensiini retseptorite blokaatorid (ARB) on laialdaselt kasutusel arteriaalse hüpertensiooni raviks. Viimase aja uurimustest on selgunud AKEI ravimite võimalik kõrvaltoime – need pärsivad immuunrakkude (neutrofiilide ja müeloidrakkude) aktiivsust.

Uuringutes hiirtega, kus vaadeldi metitsilliinresistentse stafülokoki (MRSA), Klebsiella ja Pseudomonas’e perekonna tüvedega nakatatud katseloomade haiguse kulgu, ilmnes, et AKEI-ga ravitutel oli infektsiooni kulg oluliselt raskem kui ARB-iga ravitud või ravimata katseloomadel. Nii oli MRSA-ga nakatatud ja 1 nädala vältel ramipriiliga ravitud hiirtelt isoleeritud neutrofiilide antibakteriaalne aktiivsus oluliselt vähenenud. AKE mõjul produtseerivad neutofiilid aktiivselt leukotrieeni B4, millega seletub nende antibakteriaalne toime. AKEI-d pidurdavad leukotrieen B4 produktsiooni ja seetõttu väheneb neutrofiilide antibakteriaalne aktiivsus. Inimuuringus vabatahtlikega ilmnes 1 nädala vältel ramipriiliga ravitud isikutelt isoleeritud neutrofiilidel oluliselt väiksem antibakteriaalne aktiivsus võrreldes kontrollgrupi ja ARB-iga ravitud isikutega.

Edasised uuringud peavad selgitama, kas AKEI immuunsust pärssiv toime on ka kliiniliselt oluline ja millisel määral mõjutab see AKEI-de ordineerimise näidustusi.

Refereeritud

Cao D-V, Giani JF, Vairas LC et al. An ACE inhibitor reduces bactericidal activity of human neutrophils in vitro and impairs mouse neutrophil activity in vivo. Science Translat Med 2021;13:eabj2138.