Uudised – juuli 2021

Aktiivne füüsiline tegevus leevendab unehäiretega seotud terviseriske

On rohkelt andmeid unehäirete ja vähese füüsilise aktiivsuse negatiivsest mõjust tervisele. Vähe on andmeid normaalse une ja aktiivse füüsilise tegevuse koosmõjust tervisele.

Sidney ülikooli teadlased analüüsisid Ühendkuningriigi biopanga andmeil une ja füüsilise aktiivsuse mõju suremusele, vaadeldes üldsuremuse, kardiovaskulaarse ja vähisuremuse näitajaid kokku 380 055 vaatlusalusel. Nende keskmine vanus oli 55,9 eluaastat ja 55% neist olid naised. Vaatlusaluste füüsilist aktiivsust hinnati kas suureks (1200 või enam MET/min nädalas (MET –  metaboolne ekvivalent)), mõõdukaks (600–1200 MET/min nädalas) või väikeseks, kui vastav näitaja oli alla 600. WHO soovitatud minimaalne füüsiline koormus on 600 MET/min nädalas. Sellele vastab 150 min mõõduka koormusega füüsilist tegevust või 75 min suure koormusega füüsilist tegevust nädalas. Vaatlusaluste uneskoori – tervislik, vahepealne või halb – hindamisel lähtuti erinevatest näitajatest (une kronotüüp, une kestus, päevane unisus, norskamine, insomnia perioodid).

Jälgimisperiood oli keskmiselt 11 aastat. Selle aja jooksul suri 15 503 vaatlusalust, neist 4095 mõnda kardiovaskulaarsesse haigusse ja 9064 erineva paikmega vähki. Surma risk oli vahepealse ja halva uneskooriga vaatlusalustel oluliselt suurem kui tervisliku unega isikutel. Mõõdukas või suur füüsiline koormus ja tervislik uni olid vastastikku sünergilise mõjuga surmariski vähendamisel. Halva uneskoori ja vähese füüsilise aktiivsusega vaatlusaluste grupis oli tervisliku uneskoori ja suure füüsilise aktiivsusega vaatlusalustega võrreldes 57% võrra suurem üldsuremuse, 67% võrra suurem kardiovaskulaarse suremuse ja 45% võrra suurem vähki suremuse risk. Sealjuures oli kopsuvähki suremuse risk 91% võrra suurem. Autorite hinnangul vähendab suur füüsiline aktiivsus halva unega seotud terviseriske.

Refereeritud

Huang B-H, Duncan MJ, Cistulli PA, Nassar N, Hamer M, Samatakis E. Sleep and physical activity in relation to all-cause, cardiovascular disease and cancer mortality risk. Br J Sports Med 2021, https://bjsm.bmj.com/content/early/2021/05/25/bjsports-2021-104046