Uudised – märts 2018

Amüloid-beeta biomarkerite määramine veres avab võimalused Alzheimeri tõve varajaseks diagnoosimiseks

Alzheimeri tõbi on krooniline neurodegeneratiivne haigus, sagedasim dementsuse vorm, mille aluseks on valgu amüloid-beeta ladestumine ajus. Senini olid ainsateks dementsuse eri vormide differentsiaaldiagnostika võimalusteks amüloid-beeta määramine ajus positron-emissioontomograafia (PET) meetodil või selle sisalduse määramine liikvoris.

Jaapani teadlased kirjeldasid ajakirjas Nature 2018. aasta 8. veebruaril meetodit, millega on võimalik määrata amüloid-beeta prekursorvalgu ja amüloid-beeta suhet vereplasmas mass-spektromeetria meetodil. Positiivne tulemus korreleerus 90%-lise täpsusega PET-meetodil määratud amüloid-beeta ladestumisega ajus. Meetodit rakendati kokku 373 isikul, nende seas kerge kognitiivse häirega, Alzheimeri tõvega ja kognitiivsete häireteta isikutel.

Kirjeldatud meetod võiks olla võimalus Alzheimeri tõve varajaseks diagnoosimiseks. Vajalikud on edasised pikaajalised uuringud meetodi usaldusväärsuse kinnitamiseks.

 

Refereeritud

Abbasi J. Plasma biomarkers predict brain amyloid-β burden. JAMA 2018;319:972–3.