Uudised – märts 2020

Andmeid COVID-19 kliinilisest kulust ja sümptomaatikast

Hiljuti avastatud koroonaviiruse uue tüve SARS CoV-2 poolt põhjustatud haigus COVID-19, mis sai alguse 2019. a detsembrist Hiinas, on tänavu märtsi alguseks tabanud 89 068 inimest maailmas ja nõudnud 3046 haigestunu elu. Euroopa maadest on suurim nakatunute arv Itaalias –1089 inimest. Pidevalt laekuvad andmed uutest nakatumisjuhtudest maailma eri maades

Uue haiguse kulu kohta on seni vähe andmeid. Ajakirja New England Journal of Medicine veebiväljaandes 28. veebruaril avaldatud artiklis esitatakse kokkuvõte 1099 laboratoorselt kinnitatud CoV-19 haigusjuhu kliinilise kulu ja sümptomaatika analüüsist Hiina 552 haiglast jaanuaris 2020 kogutud andmete põhjal. Haigestunute keskmine vanus oli 47 eluaastat, neist 41,9% olid naised. Enamik patsientidest olid haigestunud kokkupuutel haige inimesega, inkubatsiooniaeg oli keskmiselt 4 päeva. Peamised sümptomid olid palavik – 88,7%-l haigestunutest – ning köha – 67,8%-l. Kõhulahtisust esines vaid 3,8%-l. Rindkere KT-uuringul tuvastati pneumoonia 56,4%-l ja kerge kliinilise kuluga juhtudel oli kopsu röntgenograafiline või KT-leid pneumooniale iseloomulik vaid 17,9%-le haigetest. Samas oli raske kliinilise kuluga haigetest ligi 3%-l radioloogiline leid pneumoonia suhtes negatiivne. Vereanalüüsis leiti 83,2%-l lümfotsütopeenia. Haigetest 5,0% oli ravil intensiivraviosakonnas, neist 2,3% vajas mehaanilist ventilatsiooni ja 1,4% kõigist 1099 haigest suri. Hapnikravi sai 41,3% patsientidest, antibiootikumid ordineeriti 58%-le ja oseltamiviir 35,8%-le patsientidest. Keskmine haiglasviibimise aeg oli 12,8 päeva. Haiguse kulg ja kliiniline seisund hinnati raskeks 15,7%-l patsientidest.

Ajakirja toimetuse kommentaaris nenditakse, et COVID-19 on senistel andmetel varasemalt rohkelt ohvreid nõudnud SARSi ja MERSi puhangutega võrreldes väiksema letaalsusega. Samas on COVID-19 väga nakkav ja ka minimaalsete haigussümptomitega viirusega nakatunud inimene võib levitada haigust. Kalkulatsioonide kohaselt nakatab iga SARS CoV-2-ga nakatunu kaht temaga kokkupuutuvat isikut.

Refereeritud

Guan W-J, Ni Z-y, Hu Y et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. New Engl J Med,2020. Doi:10,1056/NEJMoa2002032

Fauci AS, Lane HC, Redfield RR. Covid-19 – navigating the uncharted. New Engl J Med, 2020 Doi:10.1056/NEJMe 2002387