Uudised – august 2019

Anoreksiaga patsientidel ei ole väiksem risk haigestuda vähki

Hinnanguliselt oli maailmas 2017. a vähk 9,6 miljoni inimese surmapõhjus. On kindlaks tehtud, et ülekaalulistel isikutel on suurem risk haigestuda seedeelundite, aga ka mitmete teiste paikmetega vähki. Eksperimentides on näidatud, et toidu kalorihulga vähendamine vähendab vähi arengu riski. Anorexia nervosa on haigusseisund, mispuhul haigestunu sööb teadlikult väga vähe, tal väheneb oluliselt kehakaal ja muutub kehakuju. Vähe on süstemaatilisi uuringuid vähiriskist anoreksiahaigetel võrreldes tavapopulatsiooniga.

Hispaania uurijad viisid läbi rahvusvahelistes andmebaasides refereeritud materjalide metaanalüüsi selgitamaks anorexia nervosa seost vähki haigestumisega. Analüüsiti 7 kohortuuringu põhjal 10 artiklis avaldatud 42 602 anorexia nervosa diagnoosiga haige andmeid.

Ilmnes, et võrreldes tavapopulatsiooniga oli anoreksiaga haigetel üldiselt vähi esinemissagedus samasugune. Samas oli anoreksiaga patsientidel risk haigestuda rinnavähki oluliselt väiksem (riskisuhe 0,6). Mõnevõrra suurem oli aga anoreksiaga haigetel risk haigestuda kopsuvähki ning söögitoruvähki.

Kirjeldatud anoreksia ja vähki haigestumise seoste põhjused vajavad edasisi uuringuid.

Refereeritud

Catalá-López F, Forés-Martos J, Driver JA et al. Association of anorexia nervosa with risk of cancer: a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open 2019;2:e195313.