Uudised – november 2021

Antidepressant fluvoksamiin leevendab ka COVID-19 kulgu

Brasiilia ja Kanada teadlaste koostöös korraldatud kliinilises juhuslikustatud uuringus TOGETHER selgitati selektiivse serotoniini tagasihaarde inhibiitori (SSRI) fluvoksamiini mõju COVID-19 kulule.

Uuringus osales 1497 PCR-testiga kinnitatud vaktsineerimata COVID-19-patsienti Brasiilia 11 raviasutusest. Kõik patsiendid olid vanemad kui 50 eluaastat, neil esinesid erinevad sagedased riskitegurid: arteriaalne hüpertensioon, diabeet, rasvumine, suitsetamine. Samuti olid osal neist kaasuvad rasked haigused: vähk, kopsu-, neeru- või kardiovaskulaarsed haigused. Ravirühma kuulus 741 patsienti, kellele kohe diagnoosi kinnitamisel määrati fluvoksamiini 100 mg 2 korral päevas 10 päeva vältel. Ülejäänud 756 patsienti kuulusid platseeborühma.

Patsiente jälgiti 28 päeva vältel, ravi tulemuseks hinnati patsientide hospitaliseerimise (kauem kui 6 tundi viibimine erakorralise meditsiini osakonnas või suunamine statsionaarsele ravile) vajadust. Ravirühma patsientidest hospitaliseeriti 11%, platseeborühma patsientidest 16%. Suri 17 ravi- ja 25 platseeborühma haiget. Seega vähendas kohe alustatud ravi fluvoksamiiniga võrreldes platseeboga vaktsineerimata COVID-19-patsientide hospitaliseerimise vajadust ja suremust umbes ühe kolmandiku võrra.

Fluvoksasiini COVID-19 kulgu leevendava toime mehhanism ei ole lõplikult selge. Oletatakse, et ravim vähendab rakkude põletikulist reaktsioon ja pidurdab tsütokiinide produktsiooni, samuti on ravimil antiagregantne toime. Ei ole kindlaid andmeid, kas teised SSRI-klassi kuuluvad ravimid on samuti tõhusad kui fluvoksamiin COVID-19 korral.

Refereeritud

Reis G, Moreira-Silva EADS, Silva DCM, et al. Effect of early treatment with fluvoxamine on risk of emergency care and hospitalisation among patients with COVID-19: the TOGETHER randomised, platform clinical trial. Lancet Glob Health 2021;S2214-109X:00448–4.