Uudised – aprill 2016

Antidepressantide kasutamine ei suurenda kardiovaskulaarsetesse haigustesse haigestumise riski

Paljudes uuringutes on näidatud, et depressioon suurendab südame-veresoonkonnahaiguste riski. Viimastel aastakümnetel on oluliselt sagenenud antidepressantide kasutamine. USA-s on need sageduselt kolmandad väljakirjutatud ravimid, nende kasutamine on viimasel kümnendil kasvanud 400% võrra, sagedamini ordineeritakse serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSRI). Kirjanduses on andmeid, et tsitalopraam suurendab südame arütmia tekkeriski.

Ühendkuningriigis tehtud uuringus vaadeldi aastatel 2010–2011 esmatasandi andmebaasi põhjal ligi 240 000 depressiooniga ja antidepressantidega ravitud 20–64aastase patsiendi haigestumist südame-veresoonkonnahaigustesse viieaastase jälgimisperioodi jooksul. Kokku haigestus südameinfarkti 722 patsienti, isheemiline insult või transitoorne isheemiline atakk esines 1106 ja arütmiaepisoodid 1452 haigel.

Andmete analüüs kinnitas, et antidepressandid ei suurendanud statistiliselt oluliselt haigestumist südameinfarkti, aju isheemilisse infarkti/ transitoortsesse atakki ega arütmia kujunemist. Samuti ei suurendanud tsitalopraam uuritud patsientide rühmas arütmia kujunemise riski ka suurtes doosides annustatuna. Ilmnes, et tritsüklilistest antidepressantidest lofepramiiniga ravitutel esines esimese ravikuu jooksul mõnevõrra sagedamini arütmiaid.

 

Refereeritud

Coupland C, Hill T, Morriss R, et al. Antidepressant use and risk of cardiovascular outcomes in people aged 20-64:cohort study using UK primary care database. BMJ 2016;351:i 1350.