Uudised – aprill 2019

Antidepressantide kasutamine enne viljastumist ja raseduse ajal suurendab enneaegse lapse sündimise riski

Soome uurijad püüdsid välja selgitada raseda antidepressantide kasutamise seost lapse enneaegsusega. Analüüsiti Vantaa linna sünnikohordi andmeid aastatest 2009–2015. Kokku sündis neil aastatel 6920 last. Ligi kümnendik emadest oli kasutanud antidepressante kas 12 kuu vältel enne rasestumist või ka raseduse ajal. Enneaegsetena sündis 5,2% lastest. Ilmnes, et alakaalulistel naistel (kehamassiindeks alla 18 kg/m2) oli esimese raseduse korral antidepressantide kasutamine seotud suure enneaegse sünnituse riskiga. Võrreldes antidepressante mitte kasutanud rasedatega oli selle grupi enneaegse sünnituse riskisuhe 1,9. Samas oli raseda ülekaalulise korral enneaegse sünnituse risk vähene (riskisuhe 0,53).

Autorid soovitavad enne rasestumist antidepressante kasutanud või raseduse ajal neid jätkuvalt kasutavaid alakaalulisi rasedaid eriti nende esimese raseduse korral enneaegse sünnituse suhtes hoolikalt jälgida, et vajadusel sekkuda.

Refereeritud

Laine MK, Masalin S, Rönö K et al. Risk of preterm birth in primiparous women with exposure to antidepressant medication before pregnancy and/or during pregnancy – impact of body mass index. Ann Med 2019;51:51–7.