Uudised – mai 2023

Antidepressantide tõhususest kroonilise valu ravis

Mai algul avaldatud Cohrane’i süstemaatilises ülevaates hinnati kokku 25 erineva toimemehhanismiga antidepressandi tõhusust kroonilise valu leevendamisel. Ülevaade valmis mitme Ühendkuningriigi ülikooli uurijate koostöös.

Hinnati 176 topeltpimeda ja juhuslikustatud, kokku 28 604 osavõtjaga uuringu andmeid. Neist 59 uuringut käsitlesid fibromüalgia, 49 neuropaatia ja 40 kroonilise muskuloskeletaalse valu ravi. Hinnati erinevate antidepressantide tõhusust valusündroomi leevendamisel, samuti füüsilise võimekuse, une ja elukvaliteedi parandamisel 10 ravinädala järel.

Ainsana uuritud ravimitest ilmnes mõõdukas kroonilist valu leevendav toime (šansside suhe OR 1,91) serotoniini-noradrenaliini tagasihaarde inhibiitoril duloksetiinil. Ravimi kohta oli 16 uuringut 4656 osavõtjaga. Duloksetiinil oli soodne toime annuses 60 mg ööpäevas ja annuse suurendamine ravitulemust ei mõjutanud. Valu leevendav toime ilmnes ka milnatsipraanil (samuti serotoniini-noradrenaliini tagasihaarde inhibiitor) annuses 100 mg ööpäevas, kuid selle ravimi kohta oli vaid 4 uuringut 1866 osavõtjaga, mistõttu ravimi tõhususele kindla hinnangu andmiseks on vajalikud veel täiendavad uuringud. Nii duloksetiinil kui  milnatsipraanil oli soodne toime ka teistele hinnatud näitajatele. Ülevaates ei hinnatud erinevate antidepressantide mõju depressiooni sümptomitele. Uuritud allikate põhjal ei saanud hinnata ka antidepressantide pikaaegse kasutamise mõju kroonilise valu ravis.

Teadaolevalt on senini kogu maailmas amitrüptilliin enim kasutatud antidepressant kroonilise valu ravis. Näiteks kirjutati Ühendkuningriigis viimase 12 kuu jooksul sel näidustusel välja 10 miljonit amitrüptilliini retsepti ja vaid 3,5 miljonit duloksetiini retsepti.

 

Birkinshaw H, Friedrich CM, Cole P, et al. Antidepressants for pain management in adults with chronic pain: a network meta‐analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023 https://doi.org/10.1002/14651858.CD014682.pub2