Uudised – veebruar 2023

Antidepressantide tõhususest valu ravis

Antidepressantide kasutamine on viimastel aastakümnetel oluliselt suurenenud, peamiselt tänu nende sagedasemale ordineerimisele valu, eelkõige kroonilise valu raviks. Hinnanguliselt ordineeritakse antidepressante valu raviks sagedamini kui depressiooni raviks, eriti eakatele patsientidele.

Austraalias Sydney ülikoolis koostatud 2022. aasta juunikuuni avaldatud kirjanduse metaanalüüsis hinnati erinevate antidepressantide tõhusust ja ohutust erinevate valusündroomide ravis. Analüüsiti aastatel 2012–2022 rahvusvahelistes andmebaasides refereeritud 25 süstemaatilise ülevaate põhjal enam kui 25 000 patsiendi andmeid. Hinnati 8 antidepressantide klassi tõhusust 22 erineva valusündroomi ravis. Mõõduka tõenduspõhisusega olid tõhusad vaid nimmevalu, põlve osteoartroosi valu, postoperatiivse valu, fibromüalgia ning neuropaatilise valu ravis kasutatud  SNRI-d – serotoniini-noradrenaliini tagasihaaret pärssivad ravimid (näit duloksetiin). Andmed teiste antidepressantide tõhususe kohta teiste valusündroomide ravis ei olnud piisava tõenduspõhisusega. Kuigi tritsüklilised antidepressandid moodustavad kolm neljandikku valuravi eesmärgil ordineeritud antidepressantidest, ei ole autorite hinnangul kirjanduse andmetel nende tõhusus enamiku valusündroomide ravis piisavalt tõendatud.

Esitatud metanalüüsi alusel peavad autorid vajalikuks igal konkreetsel juhul kaaluda konkreetse ordineeritava antidepressandi sobivust valusündroomi leevendamiseks – tuleks kasutada nüansse arvestavat lähenemist.

Refereeritud

Ferreira GE, Abdel-Shaheed C, Underwood M, et al. Efficacy, safety, and tolerability of antidepressants for pain in adults: overview of systematic reviews. BMJ 2023;380:e072415.