Uudised – september 2023

Antihüpertensiivne ravi vähendab arteriaalse hüpertensiooniga eakatel dementsuse kujunemise riski

Arteriaalne hüpertensioon on oluline dementsuse riskitegur. Hinnanguliselt suurendab keskeas diagnoositud hüpertensioon hilisemas elueas dementsuse kujunemise riski 60%, sealjuures Alzheimeri tõve riski 35% võrra. Antihüpertensiivse ravi mõjust hüpertensiooni anamneesiga eakatele on vastukäivad andmed. Leidub ka andmeid, et vererõhu alandamine soodustab eakatel dementsuse kujunemist.

Rahvusvahelise uurimisrühma tehtud kirjanduse metaanalüüsil uuriti kõrgenenud vererõhu ja antihüpertensiivse ravi mõju dementsuse kujunemisele eakatel. Analüüsiti 17 maailma riigis kokku 34 519 osavõtjaga tehtud uuringute materjale. Vaatlusaluste keskmine vanus oli 72,5 eluaastat, 58,4% olid naised. Uurimisalused rühmitati 3 kategooriasse: antihüpertensiivset ravi saavad, ravimata hüpertensiooniga ja kontrollrühma kuuluvad terved isikud. Neil hinnati vererõhu väärtusi ja kognitiivset võimekust, jälgimisperiood oli keskmiselt 4,3 aastat.

Ravimata hüpertensiooniga isikutel oli kontrollrühma isikutega võrreldes 42% suurem dementsuse kujunemise risk (ohusuhe HR 1,42) ja 26% suurem dementsuse risk võrreldes antihüpertensiivset ravi saavate vaatlusalustega (HR 1,26). Antihüpertensiivset ravi saavatel isikutel oli dementsuse risk samaväärne kontrollrühma isikutega (HR 1,13). Kirjeldatud seosed ei sõltunud vanusest, soost ega rassilisest kuuluvusest.

Uuring kinnitab, et kõrgenenud vererõhuga eakatel vähendab antihüpertensiivne ravi dementsuse riski ja on dementsuse ennetuse oluliseks komponendiks hüpertensiooniga patsientidel kogu eluea vältel.

Refereeritud

Lennon MJ, Lam BCP, Lipnicki DM, et al. Use of antihypertensives, blood pressure, and estimated risk of dementia in late life. JAMA Netw Open 2023;6:e2333353.