Uudised – mai 2024

Antihüpertensiivse ravi alustamine või tõhustamine suurendab eakatel kukkumise ja luumurru riski

USAs New Jerseys Rutgersi ülikoolis tehtud retrospektiivses töös uuriti kukkumise ja luumurru riski eakatel, kel alustati või tõhustati ravi antihüpertensiivsete ravimitega.

Aastatel 2006–2019 oli vaatluse all 29 648 hooldekodu elanikku, keskmises vanuses 78 aastat, kel alustati või tõhustati antihüpertensiivset ravi. Võrdluses 64 710 samaealistest hooldekodu asukatest koosneva kontrollrühmaga, kel ravi ei alustatud ega tõhustatud, hinnati vaatlusaluste kukkumise ja luumurru riski 30 päeva vältel pärast ravi alustamist/tõhustamist.

Andmete analüüsil ilmnes vaatlusalustel ligi 2 korda suurem luumurrurisk (ohusuhe HR 2,42), 1,8 korda suurem raskete tagajärgedega kukkumise risk, 1,7 korda suurem sünkoobi tekke risk. Sealjuures ilmnes keskmisest suurem luumurrurisk vaatlusalustel, kes olid dementsed, kel vererõhu algväärtus oli 140/80 mm Hg või enam, või kes varem antihüpertensiivset ravi ei saanud.

Tulemused kinnitavad ka teistes uuringutes leitud ortostaatilise hüpotensiooni tekke võimalust eakatel, kel alustatakse või tõhustatakse antihüpertensiivset ravi. Eakatele vererõhku mõjutavat ravi ordineerides tuleb hoolikalt kaaluda ravi näidustusi, määratud ravimite annuseid ja kõrvaltoimete riski.

Refereeritud

Dave CV, Li Y, Steinman MA, et al. Antihypertensive medication and fracture risk in older veterans health administration nursing home residents. JAMA Intern Med 2024:e240507.