Uudised – jaanuar 2024

Antikoagulantravi on tõhus insuldi ennetuseks subkliinilise kodade virvendusarütmia korral

Südamestimulaatoriga patsientidel esinevad sageli subkliinilised kodade virvendusarütmia (SKVA) episoodid. SKVA-episoodid on tavaliselt lühiaegsed, patsient neid enamasti ei tunneta ja need on tuvastatavad südamestimulaatori abil või südame monitooringul. SKVAga võivad kaasneda tõsised tüsistused: neil patsientidel on 2,5 korda suurem risk haigestuda insulti, 40%-l SKVA-patsientidest on ajus krüptogeense insuldi kolded, SKVA-patsientidel kujuneb 5–6 korda sagedamini püsiv kodade virvendusarütmia.

Kanada tervise arengu instituudi koordineeritud mitme maa ekspertide koostöös valminud uuringus ARTESIA võrreldi antikoagulant apiksabaani (5 mg 2 korral päevas) ja antiagregant aspiriini (81 mg päevas) tõhusust insuldi ning süsteemse trombemboolia ennetuseks SKVA-patsientidel. Kaasati 4012 SKVA-patsienti keskmises vanuses 76,8 aastat, neist 36% olid naised ja 29%-l esines diabeet. Jälgimisperiood oli 3,5 aastat. Insult või süsteemne trombemboolia esines 55-l apiksabaanirühma patsientidest (0,78% patsiendiaasta kohta ) ja 86-l aspiriinirühma patsientidest (1,24% patsiendiaasta kohta). Samas esines suuri hemorraagilisi tüsistusi sagedamini apiksabaaniga ravitutel (1,71% patsiendiaasta kohta) kui aspiriiniga ravitutel (0,94 patsiendiaasta kohta). Hemorraagia tõttu suri 5 apiksabaanirühma ja 8 aspiriinirühma patsienti.

Insuldi ennetuseks SKVA korral on antikoagulantravi tõhusam kui aspiriinravi, kuid võrreldes aspiriiniga kaasneb ka suurem hemorraagiliste tüsistuste risk.

Refereeritud

Healey JS, Lopes RD, Granger CB, et al. Apixaban for stroke prevention in subclinical atrial fibrillation. N Engl J Med 2024;390:107–17.