Uudised – november 2017

Antikoagulantravi vähendab dementsuseriski kodade fibrillatsiooniga patsientidel

Kodade fibrillatsioon (KF) on tõsine ajuinfarkti riskitegur ja ravi antikoagulantidega vähendab neil haigetel oluliselt insuldiriski. Samuti on uuringutega näidatud, et KF suurendab ka dementsuseriski. Vähe on andmeid selle kohta, kas antikoagulantravi on mõjus ka dementsuseriski mõjutamiseks KF-haigetel.

Rootsis tehtud retrospektiivses kohortuuringus koguti patsientide registrist andmeid aastatel 2006–2014 KF-i põdenud 444 106 haige kohta, kel uuringusse arvamisel polnud kognitiivseid häireid. Neist 54,3%-le ei olnud ordineeritud ravi antikoagulantidega. Uuringuperioodi vältel diagnoositi dementsus 26 210 haigel. Andmete analüüsil ilmnes, et haigete grupis, kes said antikoagulantravi, oli 29% võrra väiksem dementsuserisk võrreldes mitte ravitutega. Ühtviisi tõhusateks dementsuseriski vähendamisel olid nii varfariin kui ka uued mitte-vitamiin K suukaudsed antikoagulandid (NOAC).

Uuringus selgus, et ainult 45%-le KF-haigetest Rootsis ordineeritakse antikoagulantravi kuu möödudes KF-i esmasest diagnoosimisest. Tulemustest ilmneb, et kõigile KF-haigetele on kognitiivse võimekuse säilitamiseks otstarbekas määrata antikoagulantravi ja teha seda võimalikult varakult pärast KF-i ilmnemist.

 Refereeritud

Friberg L, Rosenqvist M. Less dementia with oral anticoagulation in atrial fibrillation. Eur Hearth J 2017. Doi:10.109/eurhearthj/ehx579.