Uudised – august 2018

Antikonvulsandid ei ole efektiivsed mittespetsiifilise nimmevalu korral

Mittespetsiifiline nimmevalu on sage tervisehäire. Enamik ravijuhendeid soovitab sel puhul eelistada mittefarmakoloogilisi võtteid, ordineerida mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid ja hoiduda opioidide kasutamisest. Viimastel aastatel on mittespetsiifilise nimmevalu ja ka radikulaarse valu korral hakatud järjest enam kasutama antiepileptilisi ravimeid – topiramaati ja nn gabapentinoide – gabapentiini ja pregabaliini. Kanadas on nende ravimite väljakirjutamine viimase 10 aasta jooksul sagenenud 535% võrra, arvatavasti alternatiivina opiodidele. Gabapentinoide ja topiramaati soovitatakse kasutada neuropaatilise valu, näiteks diabeetilise poüneuropaatia ja postherpeetilise valu korral. Nende ravimite tõhususe kohta notsitseptiivse valu raviks on kirjanduses vastukäivad andmed.

Kanada uurijad analüüsisid 5 rahvusvahelises andmebaasis avaldatud publikatsioonide andmeid gabapentiini, pregabaliini ja topiramaadi efektiivsuse kohta platseeboga võrreldes ägeda ja kroonilise nimmevalu, radikulaarse valu ning neurogeense klaudikatsiooni ravis. Analüüsiti nende ravimite mõju valu vähenemisele ning funktsionaalsele võimekusele. 93 artiklist loeti sobivaks 9 topeltpimedat platseebokontrollitud uuringut kokku 859 osalejaga. Ravitute keskmine vanus oli 50,8 eluaastat, platseeborühmas osalejate vanus oli 51,5 eluaastat.

Autorid järeldasid, et mõõduka kuni suure tõenduspõhisuse alusel hinnates ei ole gabapentiin, pregabaliin ja topiramaat tõhusad ägeda ja kroonilise mittespetsiifilise nimmevalu, radikulaarse valu ja neurogeense klaudikatsiooni ravis. Küll aga suureneb ravimite pikemaaegsel kasutamisel gabapentinoidide kõrvaltoimete risk – pearinglus, uimasus ja kognitiivsed häired.

Refereeritud

Enke O, New HA, New CH, et al.  Anticonvulsants in the treatment of low back pain and lumbar radicular pain: a systematic review and meta-analysis Can Med Assoc J 2018;190E786-E793.