Uudised – veebruar 2020

Apiksabaani ja rivaroksabaani kasutamisel on varfariiniga võrreldes väiksem osteoporoosi kujunemise risk

Nii K-vitamiini antagonisti varfariini kui ka uusi – mitte K-vitamiini antagonistliku toimega − suukaudseid antikoagulante kasutatakse laialdaselt trombembooliliste tüsistuste ennetuses kodade virvendusarütmiaga patsientidel. Teadaolevalt soodustab K-vitamiini defitsiit organismis osteoporoosi kujunemist ning varfariini pikaaegne kasutamine suurendab osteoporoosiriski.

Taiwani riikliku tervisekindlustuse andmebaasi andmete alusel jälgiti 17 008 kodade virvendusarütmiaga patsienti. Pooltele neist oli raviks määratud varfariin, ülejäänutele uued suukaudsed antikoagulandid, kas dabigatraan, rivaroksabaan või apiksabaan. Kõigile vaatlusalustele tehti regulaarselt luudensitomeetrilisi uuringuid. Haigeid jälgiti 4−5 aastat.

Võrreldes patsientidega, keda raviti varfariiniga, oli uute antikoagulantidega ravitute grupis väiksem osteoporoosi kujunemise risk (riskisuhe keskmiselt 0,87). Oluliselt väiksem osteoporoosirisk oli patsientide grupis, keda raviti rivaroksabaaniga (riskisuhe 0,68) ja apiksabaaniga (riskisuhe 0,38), kuid mitte dabigatraaniga ravitutel (riskisuhe 1,04).

Arvestades varasemate uuringute andmeid uute antikoagulantide varfariiniga samaväärsest toimest tronbembooliliste tüsistuste ennetuses ja samaväärset hemorraagiate ohutusprofiili, on apiksabaani ja rivaroksabaani kasutamine lisaks ka vähese osteoporoosiriskiga. Autorid peavad siiski vajalikuks edasisi uuringuid teiste võimalike riskide võrdluseks varfariini ja uute antikoagulantide kasutamisel.

 

Refereeritud

Huang H-K, Liu P P-S, Hsu J-Y et al. Risk of osteoporosis in patients with atrial fibrillation using non–vitamin K antagonist oral anticoagulants or warfarin. J Am Heart Assoc 2020;9:e013845.