Uudised – detsember 2022

Arstide organisatsioonid mõistavad hukka Türgi Arstide Liidu presidendi arreteerimise Türgi võimude poolt

Türgi Arstide Liidu president, arst ja inimõiguste aktivist professor Sebnem Korur Fincanci esines 20. oktooobril 2022 Türgi televisioonikanali Media Habel saates ja kutsus üles uurima väidetavat keemarelva kasutamist Türgi armee poolt kurdi võitlejate vastu Iraagis. Selle avalduse pärast arreteeriti ta 26. oktoobril süüdistatuna Türgi hinnangul terroriorganisatsiooni – Kurdistani Töölispartei – tegevust õigustava propaganda tegemises.

Maailma Arstide Liit (World Medical Association, WMA) mõistis oma 26. oktoobri avalduses Türgi võimude tegevuse hukka, nõudis Sebnem Korur Fincanci viivitamatut vabastamist ning toetas ettepanekut korraldada sõltumatu juurdlus Türgi armee tegevuse üle Iraagis (1). Samasisulise avalduse tegi 27. oktoobril Euroopa Arstide Alaline Komitee, CPME (Standing Committe of European Doctors) (2).

Euroopa arstide kutseorganisatsioon EUMS (European Union of Medical Specialities) pöördus 24. novembril Türgi peaprokuröri poole avaldusega, milles toetas WMA, CPME, UEMSi ning Türgi inimõigusorganisatsiooni avaldusi viivitamatult ja tingimusteta vabastada Sebnem Korur Fincanci (3). UEMS on seisukohal, et iga arsti professionaalne ja eetiline kohus on seista vastu vägivallale ja massihävitusrelvade kasutamisele.

Allikad

  1. Turkish Physician Leader’s arrest condemned by WMA. https://www.wma.net/news-post/turkish-physician-leaders-arrest-condemned-by-wma/
  2. European Doctors condemn the arrest of Şebnem Korur Fincanci and call for her immediate release. https://www.cpme.eu/news/european-doctors-condemn-the-arrest-of-sebnem-korur-fincanci-and-call-for-her-immediate-release
  3. UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS. https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0005/160439/UEMS-letter-support-statement-towards-TMA-and-its-President-Prof.-Fincanci-20221114.pdf