Uudised – september 2021

Arteriaalse hüpertensiooni medikamentoosset ravi on otstarbekas alustada nelja erinevat väikeses annuses hüpertensioonravimit sisaldava pilliga

Arteriaalse hüpertensiooni ravi ühe ravimiga (monoteraapia) ei anna sageli soovitud tulemust, mistõttu tuleb ordineerida mitu erinevast klassist vererõhku mõjutavat ravimit. Hüpertensiooni medikamentoosset ravi alustatakse sagedasti ühe ravimiga.

Austraalia Sydney ülikoolis tehtud juhuslikustatud topeltpimedas uuringus QUATRET võrreldi monoteraapia ja nelja erinevat väikeses annuses hüpertensiooniravimit sisaldava pilli kasutamise efektiivsust arteriaalse hüpertensiooni medikamentoosse ravi alustamisel. Monoteraapiana oli kasutusel angiotensiini retseptorite blokaator (ARB) ibesartaan 150 mg päevas. Ühel korral päevas sisse võetud nelja ravimit sisaldava pilli koostises oli neli erinevast klassist vererõhku mõjutavat ravimit tavaannusest ühes neljandikus koguses: ARB ibesartaan 37,5 mg; kaltsiumikanali blokaator amlodipiin 1,25 mg; diureetikum indapamiid 0,625 mg ja beetablokaator bisoprolool 2,5 mg. Uurimisalustest 300 raviti 4 ravimit sisaldava pilliga ning kontrollgrupi moodustasid 291 isikut, kel rakendati monoteraapiat. Mõlema grupi vaatlusaluste keskmine vanus oli 59 a, 60% olid mehed ning arteriaalse vereõhu väärtused olid keskmiselt 141/85 mm Hg.

12 nädalat kestnud ravikuuri järel oli süstoolne vererõhk alanenud keskmiselt 6–9 mm Hg võrra 76%-l nelja ravimit sisaldava pilliga ravitud ning 58%-l kontrollgrupi isikutest.

Uuring kinnitab nelja erineva klassi hüpertensiooniravimit tavaannusest veerandit  sisaldava pilli kasutamise suuremat tõhusust võrreldes monoteraapiaga arteriaalse hüpertensiooniga haigete medikamentoosse ravi alustamisel.

Refereeritud

Chow CK, Atkins ER, Hillis GS et al. Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomised, double-blind, active-controlled trial. Lancet 2021, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01922-X