Uudised – detsember 2022

Aspiriin ei vähenda luumurdude tekke riski eakatel

Levinud praktika kohaselt soovitatakse eakatel regulaarselt kasutada aspiriini, et vähendada nii kardiovaskulaarsete tüsistuste kui ka dementsuse riski. USA ja Austraalia valitsuste toel on neis maades mitme keskuse osavõtul käigus pikaajaline juhuslikustatud platseebokontrollitud uuringuprojekt ASPREE (Aspirin in Reducing Events in Elderly), et selgitada 100 mg aspiriini regulaarse tarvitamise mõju üle 65aastaste inimeste tervisele, elukvaliteedile ja iseseisvale toimetulekule.

ASPREE projekti raames uuriti Austraalias 16 keskuse osavõtul 100 mg aspiriini mõju luumurdude tekke riskile eakatel. 16 703 uurimisalust (kel polnud kardiovaskulaarset haigust, dementsust ega füüsilist puuet) keskmises vanuses 74 aastat, 55% olid naised, jagati 2 rühma: uuringurühm 8322 osalejat ja platseeborühm 8381 osalejat. Jälgimisperiood oli 4,6 aastat. Selle aja jooksul täheldati luumurde 2865 juhul ja tõsiseid kukkumisi (kujunesid hematoomid, latseratsioonid, põrutused, ajutrauma jms, kuid polnud luumurde) 1688 juhul. Kahe rühma võrdluses oli luumurde mõlemas grupis võrdselt – aspiriini kasutajatel oli luumurdude risk sama kui neil, kes aspiriini ei kasutanud. Tõsise kukkumise risk oli aspiriini kasutajatel 17% võrra suurem. Selle põhjused on esialgu ebaselged ja vajavad edasist uurimist.

Refereeritud

Barker AL, Morello R, Thao LTP et al. Daily low-dose aspirin and risk of serious falls and fractures in healthy older people: A substudy of the ASPREE randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2022;182:1289–97.