Uudised – jaanuar 2023

Aspiriin on tõhus tromboosi ennetuseks operatiivselt ravitud luumurdude korral

Ravijuhendid soovitavad kirurgiliselt ravitud luumurdude korral kasutada tromboosi profülaktikaks madalamolekulaarset hepariini. USA-s 22 keskuse osavõtul aastatel 2017–2021 korraldatud uuringus PREVENT CLOT võrreldi aspiriini ja madalamolekulaarse hepariini tõhusust tromboosi profülaktikaks operatiivselt ravitud jäsemeluumurdude ning vaagna ja atsetaabulumi murdude korral.

12 211 ravitud patsienti juhuslikustati kahte rühma, kummaski 6110 patsienti. Patsientide keskmine vanus oli 44,6 aastat, 0,7%-l neist oli anamneesis venoosne trombemboolia ja 2,5%-l vähk. Hepariinirühma patsientidele süstiti madalamolekulaarset hepariini 30 mg kahel korral päevas ja aspiriinirühma patsiendid võtsid kaks korda päevas suu kaudu 81 mg aspiriini. Raviskeemi rakendati kogu haiglas viibimise perioodil (keskmiselt 8,8 päeva) ja veel 21 päeva vältel pärast haiglast lahkumist.

Raviperioodi vältel suri 47 aspiriinirühma ja 45 hepariinirühma patsienti (vastavalt 0,78% ja 0,73%). Kopsuarteri trombembooliat esines mõlemas rühmas 1,49%-l patsientidest. Süvaveeni tromboosi esines aspiriinirühmas 2,5%-l ja hepariinirühmas 1,7%-l patsientidest. Hemorraagilisi ja muid tõsiseid tüsistusi esines mõlemas rühmas ühesuguse sagedusega.

Autorid hindavad, et operatiivselt ravitud jäsemeluumurdude ning vaagna ja atsetaabulumi murdude korral on tromboosi profülaktikaks madalamolekulaarne hepariin ja aspiriin võrdselt tõhusad, vähendades suremust ja kopsuarteri trombemboolia ning süvaveeni tromboosi riski.

Refereeritud

Major Extremity Trauma Research Consortium (METRC). Aspirin or low-molecular-weight heparin for thromboprophylaxis after a fracture. N Engl J Med 2023;388:203–13.