Uudised – aprill 2023

Aspiriini, angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) blokaatorit ja statiini sisaldav polüpill kardiovaskulaarsete häirete ennetuseks

Hispaania kardiovaskulaarsete uuringute keskuses välja töötatud kompleksravim – polüpill – sisaldab aspiriini (100 mg), AKE blokaatorit ramipriili (2,5 mg, 5 mg või 10 mg) ja statiini atorvastatiini (20 mg või 40 mg). Eelduseks oli, et sellise koostisega kompleksravim võimaldab erinevaid kadiovaskulaarse riski tegureid mõjutada ühe tabletiga, seda on patsiendil lihtsam kasutada ning tagatud on ka parem ravisoostumus.

Uurimisprogrammis SECURE osalenud 7 Euroopa riigi teadlased jälgisid 2499 müokardi infarktist paranevat patsienti korduvate kadiovaskulaarsete atakkide tekke ja haiguse kulu osas (1). Patsientide keskmine vanus oli 76 eluaastat ja nad juhuslikustati polüpilli või standardravi rühma, viimastel kasutati erinevaid kardiovaskulaarset riski mõjutavaid ravimeid eraldi tablettidena. Kolmeaastase jälgimisperioodi vältel oli polüpilliga ravitutel 24% väiksem risk korduvate kardiovaskulaarsete atakkide tekkeks võrreldes standardravi saanutega. Polüpilliga ravitutel oli sama perioodi vältel ka 33% võrra väiksem suremus (suri 48 polüpilligrupi ja 71 standardravigrupi patsienti).

Rahvusvahelises kaheksa riigi teadlaste osavõtul tehtud juhuslikustatud platseebokontrollitud uuringus jälgiti polüpilli mõju kardiovaskulaarse riski tegurite dünaamikale, patsientide kognitiivsele võimekusele ja toimetulekule (2). Vaatluse all oli 2098 patsienti, neist 86%-l oli süstoolne vererõhk üle 160 mm Hg, 32% põdesid diabeeti, keskmine LDL-kolesterooli väärtus oli 3,21 mmol/L. Patsiente jälgiti 5 aasta vältel. Polüpilliga ravitutel langes süstoolne vererõhk keskmiselt 5,7 mm Hg võrra ja LDL-kolesterooli väärtus vähenes 0,5 mmol/L võrra. Polüpilliga ravitutel oli igapäevase aktiivsuse skoor oluliselt kõrgem. Samas oli kognitiivse võimekuse näitajate dünaamika polüpilliga ravitutel ja platseeborühma patsientidel ühesugune.

Refereeritud uuringud näitavad, et polüpilli strateegia on soodne kardiovaskulaarsete atakkide teiseseks ennetuseks ning kardiovaskulaarsete riskitegurite korrektsiooniks. Praeguseni on kirjeldatud koostisega polüpill arenenud maades veel vähe levinud, kuid tulevikus see tõenäoliselt muutub.

Refereeritud

  1. Castellano JM, Pocok SJ, Bhatt DL, et al. Polypill strategy in secondary cardiovascular prevention. N Engl J Med 2022;387:967–77.
  2. Bosch JJ, O`Donnell MJ, Gao P, et al. Effects of a polypill, aspirin, and the combination of both on cognitive and functional outcomes. A randomized clinical trial JAMA Neurol 2023;80:251–9.