Uudised – oktoober 2021

Aspiriini ei tuleks ordineerida südame-veresoonkonnahaiguste esmaseks ennetuseks

Väikestes doosides aspiriini kasutatakse laialdaselt ja edukalt südame-veresoonkonnahaiguste korral trombootiliste tüsistuste ennetamiseks. Viimaste aastate uuringute andmeil on aspiriin vähe tõhus kardiovaskulaarsete haiguste esmaseks ennetuseks patsientidel, kellel on vähene kardiovaskulaarne risk ja pole olnud kardiovaskulaarseid atakke.

USA haiguste ennetuse soovituste töörühma (US Preventive Services Task Force – USPSTF) eksperdid esitasid avalikuks aruteluks soovituste paketi mitte ordineerida väikestes doosides aspiriini kardiovaskulaarsete atakkide esmaseks ennetuseks. Soovitused tuginevad 24 juhuslikustatud uuringu kokku ligi 400 000 patsiendi andmete analüüsile.

Analüüsist ilmnes, et isikutel, kel polnud varasemalt kardiovaskulaarseid trombootilisi tüsistusi esinenud, vähendas preventiivne ravi aspiriiniga annuses alla 100 mg tõsisete kardiovaskulaarsete tüsistuste kujunemist 10%, müokardi infarkti haigestumist 11% ning isheemilise insuldi teket 18% võrra. Samas suurenes aspiriinravi kõrvaltoimena oht hemorraagiliste tüsistuste tekkeks, eriti vanemaealistel. Keskmiselt suurenes intrakraniaalsete veritsuste arv 31% võrra ja ekstrakraniaalsete veritsuste, eelkõige seedetrakti verejooksude arv 51% võrra.

Hinnates aspiriinravi eeldatava kasu kardiovaskulaarsete tüsistuste ennetuses ja veritsusriski omavahelist suhet, leidsid autorid, et neljakümnendates eluaastates isikutel on aspiriinravil vähene soodus toime. Viiekümnendates eluaastates isikutel ei ilmne aspiriinravi olulist mõjusust, kuuekümnendates eluaastates ja vanematel isikutel ületab veritsusrisk aspiriinravist eeldatava kasu. Aspiriini soodus efekt trombootiliste tüsistuste ennetuses ilmneb teatud aastate möödudes, kuid hemorraagilised tüsistused võivad kujuneda juba mõnekuise ravi järel. Autorite hinnangul tuleks suure kardiovaskulaarse riskiskooriga isikutel, kel ei ole olnud kardiovaskulaarseid atakke, hinnata aspiriinravi kasu ja riski suhet iga patsiendi puhul individuaalselt.

Refereeritud

US Preventive Services Task Force. Aspirin use to prevent cardiovascular disease: preventive medication. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/draft-recommendation/aspirin-use-to-prevent-cardiovascular-disease-preventive-medication