Uudised – aprill 2023

Atoopilised haigused suurendavad osteoartroosi kujunemise riski

USA Stanfordi ülikoolis korraldatud mahukas prospektiivses uuringus analüüsiti osteoartriidi kujunemise seost allergilise astma ja atoopilise dermatiidi põdemisega. Kasutati USA ravikindlustuse andmebaasi materjale aastatest 2003–2019 ning Stanfordi ülikoolihaigla elektrooniliste haiguslugude andmeid aastatest 2010–2020.

Võrreldes 109 899 astmat või allergilist dermatiiti põdeva patsiendi andmeid neile vanuse, soo, kaasuvate haiguste, hariduse ja jälgimisperioodi pikkuse alusel kohandatud 109 899 atoopilist haigust mitte põdeva patsiendiga, ilmnes, et 8aastase jälgimisperioodi vältel oli allergilisi haigusi põdevatel patsientidel 58% võrra suurem risk haigestuda osteoartroosi. Iga 100 astmat või atoopilist dermatiiti põdeva patsiendi kohta diagnoositi jälgimisperioodi vältel 27 uut osteoartroosi haigusjuhtu, 100 neid haigusi mitte põdeva patsiendi kohta lisandus samas 19 uut osteoartroosi juhtu. Üheaegselt astmat ja atoopilist dermatiiti põdevatel patsientidel oli 2 korda suurem osteoartroosi haigestumise risk. Võrreldes atoopilise geneesiga kopsuhaigusi (näiteks kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust) põdevate patsientidega oli allergilist astmat või atoopilist dermatiiti põdevatel patsientidel 83% suurem osteoartroosi risk.

Uuringul selgunud osteoartroosi seos atoopiliste haigustega kinnitab autorite hinnangul hüpoteesi nuumrakkude ja 2. tüüpi tsütokiinide osast osteoartroosi patogeneesis ja nende tegurite blokeerimine võiks olla tõhus osteoartroosi ennetuseks kõikidel patsientidel.

Refereeritud

Baker MC, Sheth K, Lu R, et al. Increased risk of osteoarthritis in patients with atopic disease. Ann Rheum Dis 2023, https://ard.bmj.com/content/early/2023/02/28/ard-2022-223640