Uudised – juuni 2020

Auraga migreen on naistel tõsine kardiovaskulaarne riskitegur

USA tervishoiutöötajate terviseuuringu raames jälgiti migreenidiagnoosiga naiste haigestumist müokardi infarkti, insulti ning suremust kardiovaskulaarsetesse haigustesse.

Uuringusse kaasati 27 858 naist keskmises vanuses 54,7 eluaastat. Neist 87%-l ei olnud migreeni, 7,8%-l oli aurata migreen ja 5,2%-l auraga migreen. Keskmiselt 22,6aastase jälgimisperioodi jooksul esines 1666 juhul eespool loetletud kardiovaskulaarne tüsistus (KVT) . KVT esinemissagedus väljendatuna juhtude arvus 1000 isik-aasta kohta oli nii migreenita kui ka aurata migreeniga naiste hulgas 2,11, kuid naiste hulgas, kel oli auraga migreen, oli see näitaja oluliselt suurem – 3,36. Auraga migreeniga isikute hulgas oli KVT esinemissagedus suurem kui rasvunud isikutel ja naistel, kel oli kõrge triglütseriidide või LDL-kolesterooli sisaldus veres. Samas oli KVT esinemissagedus arteriaalse hüpertensiooni ning kõrge vere üldkolesterooli taseme korral sama suur kui auraga migreeniga isikutel. Uuritud naiste populatsioonis ilmnes kõrgeim KVT esinemissagedus isikute seas, kel oli diabeet (esinemissageduse näitaja 5,76), ja neil, kes suitsetasid (vastav näitaja 4,26).

Vajalikud on edasised uuringud, leidmaks võimalusi auraga migreeniga naiste kardiovaskulaarse riski vähendmiseks.

Refereeritud

Kurth T, Rist PM, Ridker PM et al. Association of migraine with aura and other risk factors with incident cardiovascular disease in women. JAMA 2020;323:2281–9.