Uudised – mai 2016

Autismi esineb sagedamini eakamate vanemate lastel

Taani, Israeli, Norra, Rootsi ning Lääne-Austraalia uurijate koostöös korraldatud populatsioonipõhises uuringus püüti välja selgitada autismi esinemist lastel sõltuvalt vanemate vanusest. Kokku oli vaatluse all 5 766 794 last, kes olid sündinud ajavahemikus 1985–2004. Aastatel 2004–2009 diagnoositi autism 30 902 lapsel. Ilmnes selge seos vanemate vanuse ja lapsel autismi kujunemise riski vahel. Lastel, kes olid sündinud ema 40.–49. eluaastal, oli 18% suurem autismirisk kui neil, kelle ema oli lapse sünni ajal 20–29aastane. Samuti oli lapse autismirisk 18% suurem alla 20aastastel emadel. Oluline lapse autismiriski tegur oli ka isa vanus: lastel, kelle isa oli nende sünni ajal vanem kui 60 aastat, oli 66% suurem autismirisk kui 20–29aastaste isade lastel. Laste autismiriski suurendas ka vanemate vanusevahe üle 10 aasta või enam. Vanemate vanusega seotud autismirisk ilmnes ühtmoodi nii poistel kui ka tütarlastel.

 

Refereeritud

Sandin S, Schendel D, Magnusson P, et al. Autism risk associated with parental age and with increasing difference in age between the parents. Molecular Psychiatry 2016;21:693–700.