Uudised – september 2018

BALOKSAVIIR – uus gripiravim

Gripi raviks on laialdaselt kasutusel kaks erineva toimemehhanismiga ravimit – viiruse M2 ioonkanali inhibiitor (amantadiin) ja neuraminidaasi inhibiitor (oseltamiviir). Praeguseks on ringlevad A-gripiviiruse tüved neile resistentsed, esmajoones amantadiinile.

USA ja Jaapani teadlased on läbi viinud uue gripiravimi – baloksaviiri – 2. ja 3. faasi kliinilised uuringud A-gripiviirusega nakatunutel. Teise faasi topeltpimedas platseebokontrollitud uuringus osales 400 haiget. Neile ordineeriti baloksaviiri ühekordse annusena doosis 10 mg, 20 mg või 40 mg. Ravitutel leevendusid gripi sümptomid 23,2 kuni 28,2 tundi kiiremini kui platseebogrupi vaatlusalustel. Baloksaviirigrupi haigetel täheldati veres gripiviruse tiitri langust 2. ja 3. päeval.

3.faasi topeltpimedas uuringus võrreldi 1064 haigel baloksaviiri ja oseltamiviiri ravitoimet platseeboga. Baloksaviiri manustati ühekordse annusena 40 mg haigetele, kes kaalusid vähem kui 80 kg, ja 80 mg neile, kel kehakaal ületas 80 kg. Oseltamiviiri manustati doosis 75 mg kahel korral päevas 5 päeva vältel. Baloksaviiri ja oseltamiviiriga ravitutel leevendusid sümptomid keskmiselt 54 tunni järel pärast ravi alustamist, platseebogrupi haigetel keskmiselt 80 tunni pärast. Baloksaviirigrupi haigetel täheldati suuremat viiruse tiitri langust ravi alustamisele järgneval päeval võrreldes oseltamiviiriga ravitutega. Kummagi ravimiga ravitutel esines kergeid kõrvaltoimeid umbes viiendikul juhtudest.

Uuringust järeldub, et baloksaviir ühekordse annusena on A-gripiviiruse tõttu haigestunutele tõhus nii sümptomite leevendamisel kui ka viiruse tiitri langetamisel veres. Uuringud tehti tüsistumata gripihaigetel. Kavas on uurida ka baloksaviiri toimet tüsistustega gripi ravis.

Refereeritud

Hayden FG, Sugaya N, Hirotsu N, et al. Baloxavir Marboxil for uncomplicated influenza in adults and adolescents. NEJM 2018;379:913–23.