Uudised – märts 2024

Bariaatriline operatsioon on rasvumise korral tõhusaim sekkumine arteriaalse hüpertensiooni raviks

Brasiilia Sao Paulo südamekliinikus korraldatud juhuslikustatud uuringus GATEWAY võrreldi medikamentoosse ravi ja bariaatrilise operatsiooni koos medikamentoosse raviga tõhusust arteriaalse hüpertensooni ravis rasvunutel.

Uuringusse kaasati 100 patsienti keskmises vanuses 43,8 aastat, keskmise kehamassiindeksiga (KMI) 39,9 kg/m2, kes kasutasid arteriaalse hüpertensiooni raviks vähemalt kolme preparaati maksimaalses annuses, 70% neist olid naised. Patsiendid juhuslikustati kahte arvuliselt võrdsesse rühma: esimese rühma patsientidel jätkati antihüpertensiivset ravi eesmärgiga saavutada vererõhu väärtus 140/90 mm Hg, teise rühma patsientidele tehti Roux-en-Y gastrojejunostoomia ning vajadusel määrati medikamentoosne ravi, et saavutada vererõhk väärtuses 140/90 mm Hg. Patsiente jälgiti 5 aasta vältel.

Jälgimisperioodi lõpuks oli kirurgilise ravi rühma patsientide KMI keskmiselt 28,1 kg/m2, 81% neist vajas vähemalt 30% võrra vähem antihüpertensiivseid ravimeid vererõhu eesmärkväärtuse saavutamiseks ja 46,9% patsientidest antihüpertensiivseid ravimeid enam ei vajanud. Seevastu medikamentoosse ravi rühma patsientidel püsis KMI muutumatuna, 13,7% patsientidest said vähendada antihüpertensiivsete ravimite tarvitamist vähemalt 30% võrra vererõhu eesmärgi saavutamiseks ning vaid 2,97% patsientidest ei pidanud enam vererõhuravimeid tarvitama.

Uuringust järeldub, et rasvumise korral on oluline ka adekvaatne hüpertensiooni ravi ning bariaatriline operatsioon on sel puhul tõhusaim sekkumise viis kehakaalu ja kõrgenenud vererõhu langetamiseks.

Refereeritud

Schiavon CA, Cavalcanti AB, Oliveira JD, et al. Randomized trial of effect of bariatric surgery on blood pressure after 5 years. J Am Coll Cardiol 2024;83:637–48.